Tegnestuen

Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S er rådgivere med speciale i byudvikling, landskabsprogrammering og landskabsdesign især i kystzonen.

Hasløv & Kjærsgaard udvikler idéer, masterplaner, design af havne og strandparker. Planlægning for naturgenopretning, landskabspleje og udarbejdelse af lokalplaner, SAVE og VVM-Redegørelser er ligeledes blandt tegnestuens særlige fagområder.  Kundekredsen omfatter kommuner og statslige, private indenlandske og udenlandske developere.

Tegnestuen arbejder ofte tæt med brugere, interessenter og relevante samarbejdspartnere, som tidligt inddrages i processen. Dette sikrer at udviklingsprojekter forankres med den rette tværfaglig specialistviden sammen med det særlige lokale kendskab. Afholdelse af borgermøder, interviewundersøgelser og klar grafisk kommunikation er således naturlige elementer af vores rådgivning for bygherre.

Tegnestuens særlige engagement og interesse ligger i arkitektonisk udfoldning af projekternes planlægningsmæssige, kulturelle og rekreative værdi, og dermed tegnestuens varemærke: Teknisk funktionalitet kombineret med rekreative anvendelsesmuligheder, der samtidig er solidt fagligt forankret og arkitektonisk bearbejdet.

På den baggrund har tegnestuen gennem årene opnået succes som “arkitektonisk fødselshjælper” for nogle af Danmarks mest skelsættende arkitekturværker de seneste 30 år, som fx Køge Bugt Strandpark, Marselisborg Havn, Tietgenkollegiet og Amager Strandpark.

Hasløv & Kjærsgaard er en af Danmarks ældste selvstændige byplan- og landskabstegnestuer.