Projektet omfatter udarbejdelse af en helhedsplan, der fastlægger rammerne for, hvordan sammenhængen mellem havnen og det bagvedliggende byområde og Skovshoved Fiskerleje kan udvikles, hvordan en fornyelse af havnen kan finde sted, og endelig hvordan en udvidelse af havnen kan ske med respekt for det helt særlige miljø og kystlandskab, som havnen er en markant del af.

Helhedsplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for de kommende års udvikling af hele Skovshoved Havns område. Med helhedsplanen påbegyndes et nyt forløb – et realiseringsforløb med kommune- og lokalplanlægning og en etapevis realisering. Både i planforløb og den etapevise realisering er planens enkeltelementer diskuteret med borgere og interessenter, inden en realisering nu er igangsat.

Den fysiske udformning af havneudvidelsen gennemføres som en udvidelse mod øst, der gentager og udvikler den karakteristiske, symmetriske molefrembygning, som kendetegner den nuværende Skovshoved Havn.

Ved denne frembygning foretages opfyld af landarealer i nord på ca. 8.300 m² og i syd på ca. 23.300 m². Landarealerne omdannes til rekreative områder, der kan skabe rammer for mange af havnens særlige aktiviteter og funktion som offenligt udflugtsmål

Projektet er nu realiseret, hvor Hasløv & Kjærsgaard har ført tilsyn og projekteret delelementer såsom moler, højvandssikring, multibassin, promenader, saunahus.

Opgaven er et eksempel på Hasløv & Kjærsgaards kompetencer i området mellem land og vand, her i kystzonen. Anlægget integrerer mange forskellige funktioner for sejlere, sportsudøvende, tilskurere, besøgende og almene rekreative formål. Anlægget er et eksempel på integration mellem eliteidrætsudøvelse, kommercielle og frivillige interesser i en landskabeligt følsom, beskyttet zone.