Realdania har med kampagnen “Stedet Tæller” ud af 33 ansøgninger udvalgt 6 projektidéer, der alle skal løfte kvaliteten i en dansk kystby. Målet er at styrke turismen og samtidig gøre det mere attraktivt at bo i kystbyerne hele året.

Erfaringer bl.a. fra et af vores andre projekter – Visionsplan for Marielyst på Falster – viser, at det ved en strategisk indsat er muligt at udvikle de danske kystbyer og skabe de kvaliteter, som turisterne ønsker.

Vi er stolte af, at vi skal være med til at udvikle to af de seks projekter:

Henne Strand – mødested og oplevelsesrum i strandbyen

Hasløv & Kjærsgaard skal i samarbejde med Varde Kommune skabe mere kvalitet i byens rum og mødesteder i turistbyen Henne Strand.

Projektet omfatter tre konkrete indsatsområder – et bytorv og et strandtorv samt forbindelsen mellem de to byrum. Formålet er at skabe en opgradering af de fysiske rammer og give området en ny identitet, rekreative muligheder og tilgængelighed, der kan skabe øget aktivitet og omsætning i kystbyen.

Havnebyen, Odden havn – Havnehallen som byens omdrejningspunkt

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med borgere, lokale erhverv og Odsherred Kommune udviklet et projekt for omdannelse af det eksisterende auktionshus på byens nye havneplads til et event- og aktivitetshus. Vi har udarbejdet en helhedsplan for havnen, der bl.a. udvikler et fælles samlingspunkt – Havnetorvet og Havnehallen – der kan understøtte de mange aktiviteter, som havnen allerede indeholder. Det handler om at fastholde de maritime funktioner og udvikle bedre rammer for de eksisterende erhverv, butikker og restauranter til at invitere turister og sejlere til at blive og opleve en aktiv fiskerihavn gennem madmarked, udstillinger, events, festivaler og rekreative tiltag.

I alt er der afsat 12,5 mio. kr. til realisering af de seks projekter.