”Klimasikring af kysterne er en kompleks udfordring, som flere og flere kommuner skal tage stilling til i fremtiden.

De rette løsninger afhænger af mange og komplekse udfordringer – fra fremtidens truende klimaforandringer, med vandstandsstigninger og stormfloder, stadig højere bølger, om kysten er særligt udsat for naturkræfterne, erosion, oversvømmelser og fra hav og regn/grundvand.

Mange beskyttelsesinteresser – natur, bebyggelser, infrastruktur, kulturmiljøer og rekreative værdier skal indgå i bæredygtige løsninger.

Vores opgave er at bidrage til, at kommunen gennem en spændende og ambitiøs, lokal dialogproces, får udviklet en række fagligt velunderbyggede forslag, der løser de fremtidige udfordringer og samtidig bygger videre på Taarbæks unikke kvaliteter. Gennem tidlige løsningsskitser involveres lokalsamfundet i udviklingsprocessen. De bliver en aktiv medspiller i en proces, frem til at de endelige løsninger kan udvikles og realiseres.

Et formål med arbejdet er naturligvis selve sikringen. Men flere løsningsmuligheder, der kan skabe nye kvaliteter, afprøves i dialogen med borgerne – med en udvikling fra den traditionelle, hårde kystbeskyttelse til nye, kreative løsninger, hvor der arbejdes med anvendelse af stedsspecifikke, naturbaserede, adaptive løsninger, og udformet på en måde, så Taarbæk kan genkende sig selv – som et lille samfund med et herligt klondike (som de selv udtrykker det).