2014 Lemvig Kommune Højvandsmøbel© er et system udviklet til anvendelse i urbane landskaber, som er truet af oversvømmelser. Bymøblet med de mange skydeporte er et nænsomt og billigt indgreb, som kan implementeres på mange lavtliggende og oversvømmelseseksponerede by- og havneområder. Udover at løse et teknisk problem inddeler bymøblet med bugtninger og vinkling store arealer i mindre byrum, som mennesker kan forholde sig til. Højvandsmøblet er opsat i Lemvig, og sparede byen for ærgrelser og skader for millioner da den holdt stand mod stormen Bodil den 6. december 2013. Højvandsmøblet ”Le Mur” er et modulopbygget højvandssikringssystem, som kan indgå i byrumsdesign og kobles til andre typer af sikring. Le Mur har bestået sin prøve i Lemvig igennem flere år, til glæde og gavn for byens borgere og gæster, både i roligt vejr og under voldsom storm. Le Mur er et præfabrikeret element-system, der kobles sammen til en tæt konstruktion med åbninger, porte og siddemøbler. Systemet består af: Betonelementer Samlebeslag og tætningslister Porte og portåbninger Hængende møbler Hjørnestolper Alle sikringssystemets elementer er integreret i designet - porte er på plads og kan skubbes for med kort varsel, så den sammenhængende konstruktion bliver tæt. Le Mur er meget mere end et teknisk anlæg - som [...]

Vedbæk har fået en helt ny strand, der her i sommervarmen er blevet godt modtaget af de lokale beboere, som i mange år har ønsket bedre badefaciliteter…

Denne sommer blev Vestmolen i Lemvig indviet. I forlængelse af den store ombygning af havnen har Hasløv & Kjærsgaard stået for aptering af “kighulsbænke”, bølgeskærm med glas, bænke, molehoved og muligheder for rekreativt ophold på den nye 200 meter lange mole. De mange glaspartier i det høje bølgeværn giver lys, læ og udkig til havet i al slag vejr.