Hovedtanken i det nye projekt er at udvide havnebassinet mod øst ved at udgrave et nyt bassin i det tilsandede område øst for havnen. Et område, der for mange år siden lå under vand. Den oprindelige klit bliver ikke rørt. Mod vest skal der etableres mere plads til vinteropbevaring af både, et større masteskur og flere parkeringspladser. Selve havnepladsen skal gøres større med mulighed for rekreative aktiviteter og udvidelse af foreningsfaciliteter