Vi har mange års erfaring med rekreative anlæg i kystzoner fra idefase og borgerinddragelse til færdig projekteret anlæg.

Sæby Havn har ønsket en havneudvidelse udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard.

Vi har mange års erfaring med rekreative anlæg i kystzonen fra idéfase og borgerinddragelse til færdigt projekteret anlæg.

Hasløv og Kjærsgaard har efter ønske fra Frederikshavn Kommune, udarbejdet en havneudvidelse af Sæby Havn.

Fra de indledende skitser til den videre realisering er vi nået fasen, hvor ansøgningen til Kystdirektoratet nu er indsendt. Vi ser frem til den endelige realisering af havneudvidelsen.

Havneudvidelsen bidrager med nye faciliteter og kvaliteter med fokus på kapacitetsudvidelse for hjemmehørende og større både, en ny gæstehavn samt nye søsætningsfaciliteter er alle blandt de nye tiltag. Samtidig vil udvidelsen give mulighed for en række nye maritime aktiviteter knyttet til småbådssejlads, naturoplevelse, idræt, helse, læring, events, svømning, dykning mm.

Havneudvidelsen omfatter dertil en udbygning af havnens landarealer med plads til vinteropbevaring og parkering i forbindelse med havnerelaterede aktiviteter. Havneudvidelsen skal endvidere åbne for en omlægning af arealanvendelserne på havnen, som kan understøtte en bedre havnefunktion, og at både den eksisterende havn og havneudvidelsen bidrager til en bedre sammenhæng mellem by, havn og kyst.