Hasløv & Kjærsgaard har deltaget i konkurrence om 2 nye træbrygger til Enghave Brygge i København.

Projektet havde stor fokus på biologien i og omkring havet, forskellige typer af oplevelsesrum og nærheden til vandet.

De to nye brygger skal understøtte promenademuligheder ved vandet og samtidig styrke de rekreative kvaliteter i de nye bykvarterer for både besøgende og lokale.
De to nye broer skal bidrage til at kantzonen mellem by og vand kan bidrage til en udvikling af havnerummet.

Vi ser bryggerne som steder hvor nye design kan vise, hvordan vandets rige biologiske liv kan fremmes og synliggøres – og ikke mindst opleves tæt på. Vi introducerer biologien på nye måder, så det beskyttede vands plante- og dyreliv bliver en del af stedets fortælling.