Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for skitsering, projektering og tilsyn med renovering og nyanlæg ved Vedbæk Nordstrand, og har i samarbejde med rådgivende ingeniører JJN Consult og DHI stået for:

Anlæg af ny stabil strand
Anlæg af en ny rekreativ opholdshøfde til beskyttelse af stranden
Kystsikring i form af en forstærket kystskrænt, som sikrer baglandet mod høj vandstand
Nye adgangstrapper og ramper til stranden
Renovering af en eksisterende og opførelse af en ny badebro