Helhedsplan for byudvkiling af 7,2 ha tidligere industriområde samt havneomdannelse af den eksisterende lystbådehavn. Projektet omfatter masterplan med udviklingsplan samt etapedeling, volumenstudier, visualiseringer og 3D-film mv. til bl.a. VVM og lokalplangrundlag.

I forbindelse med arbejdet har der været afholdt interessentdrøftelser, interview og borgermøder til belysning af forskellige løsningsmodeller.

Arbejdet har løbende været understøttet af en tæt dialog med eksisterende brugere i området – bl. a. industri og søsport. En metode som Dansk Sejlunion har døbt ’Vejle Modellen – den gode case’ er efterfølgende beskrevet i deres publikation ’Havnen – en attraktiv idrætsfacilitet’ om anbefalinger til kommunerne i forbindelse med havneomdannelsesprojekter.

Projektet realiseres nu som en del af udbygningen af det samlede havneområde.