Forslag til helhedsplan og boligtyper for et nyt boligområde i Flensborg, udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving.

Forslaget tager udgangpunkt i områdets tidligere anvendelse til kolonihaver og naboskabet til eksisterende kolonihaveområde.
Ideen bygger på en udnyttelse af det skrående terræn mod syd til placering af en bebyggelse, hvor alle boliger får maksimal glæde af solorientering, udsigt og de omkringliggende byområder.

Forslaget omfatter ca. 200 etageboliger i op til 4 etager, hvor hovedvægten er lagt på bæredygtige tiltag i både fællesområder og i selve boligerne. Samtidig er projektet tænkt med minimale driftomkostninger.