Planen vil være et vigtigt grundlag for, hvordan udviklingen bedst muligt kan understøtte lokalsamfund,turisme, fiskeri, erhverv og bo¬sætning og udnytte de muligheder, som de nye områder for havvindmølleparker i Østersøen skaber. Planen skal både se på udvikling i Klintholm Havn og på samspillet med Møn. 23 interviews af interessenter i forbindelse med hvidbog og udviklingsplan for Klintholm Havn er gennemført med succes. Nu ser vi frem til en spændende workshop med borgerne d. 13. maj.