Formålet med helhedsplanen for Assens Næs er at beskrive mulighederne for etablering
af et klitlandskab på Assens Næs, der beskytter området mod fremtidens
oversvømmelse og erosion samtidig med, at det skaber sammenhænge og kvaliteter
til de eksisterende omgivelser og giver området et landskabeligt og alligevel
urbant løft, der udvikler kanten mellem by og kyst. Der kan skabes værdier, som
kan understøtte, at området får et liv, der både favner sommerens intensitet og
varme, vinterens kulde og klarhed og stormenes drama.

Klitlandskabet designes, så ny natur får mulighed for at udvikle sig i kombination
med fastholdelse og opbygning af klitten. Derudover tænkes området sammen
med rekreative funktioner, som vi ser frem til at idéudvikle i samarbejde
med borgerne og de mange interesser og aktører vi ser i området. Helhedsplanen
skal understøtte realisering af Udviklingsplan Assens.