Hasløv & Kjærsgaard har i august 2013 udført visualiseringer af en ny 60.000 volt transformerstation på Urup Hede fra tre standpunkter. Standpunkterne er valgt ud fra ønsket om at illustrere hvordan anlægget indgår i det nuværende landskabsbillede, tæt på og langt fra.

Visualiseringerne er udført på fotos optaget på stedet. En 3D-model er derefter konstrueret ud fra oplysninger modtaget fra kunden, med udgangspunkt i eksisterende station af samme type og størrelse. 3D-modellen er derefter indsat i foto med samme data som kameraets optik.

Der er visualiseret med udgangspunkt i de bestemmelser der gælder for visualiseringer i forbindelse med VVM, dvs. fra steder med offentlig adgang.

Visualiseringerne konkluderer at anlægget kun ses fra et begrænset område i umiddelbar nærhed af anlægget.