Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet en omfattende analyse af opstillingsmønstre i forbindelse med projekteringen og designet af Anholt havmøllepark. Det valgte opstillingsmønster tager udgangspunkt i tekniske forudsætninger fremsat af Dong Energy.
Gennem en række analyser af visuelle forhold set fra land og farvandet omkring havmølleparken er der foreslået alternativer til den rent tekniske opstilling. Der er desuden taget hensyn til, hvordan havmølleparken forholder sig til navigation, både mht. lystsejlads og i forhold til de omgivende sejlruter.