Hasløv & Kjærsgaard (hovedrådgiver) har sammen med COWI for Assens Kommune udarbejdet en overordnet klimasikringsplan for Assens Havn bestående af:

  • Designgrundlag og
  • Klimasikringskatalog

Planen er udarbejdet med henblik på at understøtte, at klimatilpasningen ikke kun er en ”teknisk” løsning, men en mulighed for at sikre en kvalitativ udvikling i området som skaber symbioser og merværdi af positiv betydning for fremtidige investeringer i området.

Klimasikringsplanen vil danne grundlag for efterfølgende aktiviteter i forbindelse med realisering af konkrete projekter.

Planen er vurderet i et cost-benefit perspektiv for at sikre, at økonomi og værdiskabelse indtænkes.

Projektperioden har været fra september 2015 til august 2016.