Rapporten omhandler attraktioner i Danmark og Europa. Rapporten beskriver i hovedtræk attraktionerne, deres oplevelsestilbud, fysiske forhold, omgivelser og placering.

Sigtet er at opnå en bedre forståelse af hvilke faktorer, der kan have betydning for at udvikle eller skabe en attraktion.
På baggrund af de observerede fælles karakteristika og eksempler på oplevelsestilbud er der sammenfattet en række anbefalinger, som kan give inspiration ved etablering af fremtidige attraktioner.

Hvert af de undersøgte steder udgøres af et komplekst system af fysiske rammer og fænomener. Derfor beror anbefalingerne både på en helhedsforståelse af disse systemer samt en forståelse af enkeltfaktorer.