Hasløv & Kjærsgaard har gennem flere år været rådgiver for DONG energy i forbindelse med opstillingen af store vindmøller ved Avedøreværket. Der er udarbejdet visualiseringsrapport og vurdering af de visuelle forhold for den oprindelige VVM i forbindelse med udskiftningen af mindre til store møller. Senere er visualiseringerne revideret i forhold til udskiftning af rotor til større diameter.

Fotografering og visualiseringer er udført i meget høj kvalitet. I et separat projekt er udviklet et system til opstilling af møllerne på fundamenter i vandet, tæt på land.