Københavns Havn har igennem mange år gennemgået betydelige omdannelser fra erhvervs- og trafikhavn til en ny fremtid som et byområde med mange anvendelser.

Kanten af det maritime havnerum opleves dynamisk, hvorfor analysen og idéudviklingen tager udgangspunkt ikke kun i det traditionelle, statiske byrum, men et langt videre begreb af byrum som bygger på steder og forbindelser, og at ’inventaret’ i havnerum er flytbare og foranderlige.

Visionen er at udnytte iagttagelsen af, hvordan de gode byrum opleves af brugerne – som dynamiske, steder man går til, steder man opholder sig, steder man er aktiv og steder man går igennem. Oplevelsen af byrummene langs havnen bliver en del af et musikstykke med temaer, variationer, stille og voldsomme passager i en vekselvirkning, der overraskende eller forudsigeligt tilfører København og dens møder med havn og vand nye, stærke kvaliteter.

De fremtidige byrums kontekst bør arbejde med en bevidst og varieret brug af steder og ruter. Havnen med sine mange muligheder – de oplevelsesrige kanter – rummer særlige potentialer, hvad enten det er sommerlivets varme solskin og livfulde, sociale rum eller vintersæsonens barske klima, som man opsøger eller beskytter sig imod.