Vision for udvikling af Billund som resortområde – et fælles projekt for turisterhverv og for kommunen, hvor der sikres muligheder for en udvikling af ideer, der kan støtte en udvikling af Billund som et feriemål. Visionen viser, hvordan eksisterende og nye turistattraktioner, overnatningsanlæg, rekreative områder, bymidte mv. kan sammenbindes, så hele byområdet og de omgivende landskaber bliver turistattraktioner for familier, der ønsker at besøge Billund hele året, og som ønsker kvalitet i oplevelsen.

Planen omfatter visualiseringer og strategier samt en række delplaner for centerområde, outlet, promenadestrøg og lokalisering af nye attraktioner.