Placering og visualisering af biomasseanlæg i
udkanten mellem industriområde og rekreative arealer. Udarbejdelse af forslag til placering, disponering samt vurdering af fjernvirkninger af anlægget.