Skitseprojekt for helhedsplan og designmanual for tre nye byrum i Campus Esbjerg, der skal skabe sammenhæng mellem områdets institutioner og tilbyde nye, attraktive mødesteder for de studerende i Esbjerg.

Campus Grønningen er det centrale mødested – et overdrevslandskab med sø, bakker, opholdsplæne og boldbaner. Boldbanerne anlægges i Grønningens nordside langs en træplint, der fungerer som tribune, opholdsmøbel, bande, omklædning mv. En eksisterende vej nord for Campus Grønningen omdannes til et aktivitets- og idrætsstrøg med løbebane, cykeludfordringer mv.

AAU Rambla fungerer i nord som ankomstplads til AAU med plads til udeophold og aktiviteter for de studerende. Den sydlige del af Ramblaen opbygges af en række terrasser og haver, der danner ramme om udeundervisning, studieaktiviteter og ophold. Ramblaen afsluttes mod syd af en Fitnesszone med træningsfaciliteter.

Akademihaven forbinder EASV med Campus Grønningen, og anlægges som et klassisk parkanlæg med solitærere træer, beplantningsgrupper, labyrint og en lille grusplads til udeundervisning. I direkte tilknytning til EASV anlægges en lille gårdhave med plads til bordfodbold, bordtennis mv.

De tre byrum og områdets institutioner forbindes internt via Motionsmotorvejen – et netværk af motionsstier der også skaber forbindelse mellem Campus Esbjerg og den omkringliggende by.