Anlægsprojekt. Danmarks største lystbådehavn.

Skitsering, udvikling og projektering af lystbådehavn.

Samlet proces indeholdende hele forløbet fra første skitser til projektering af nye landarealer og alle faciliteter i forbindelse med anlæggelsen af lystbåde havn med en kapacitet på ca. 1.400 bådpladser.
Projektet er en del af et samlet udviklingsprojekt for udvidelse af Prøvestenens areal i Københavns Havn. I forbindelse med anlæggelsen af havnen er skitseret udnyttelse af de tilstødende landarealer inkl. forslag til landskabsbehandling, rekreative udnyttelser og mindre erhvervsområde.
Der er skitseret forslag til bebyggelser og øvrig aptering af hele anlægget. Der er ligeledes projekteret infrastrukturanlæg inkl. veje, parkering og broforbindelser.

Anlægget er ikke færdiggjort pga. politiske dispositioner.