Helhedsplan for etablering af udenomsarealer og 3.600 m² bygninger på et 10 ha stort område ved Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk over 4 etaper.

Opførelse af 1. etape – Vej- og Brohuset – 439 m² bygning med tilhørende udenomsarealer er udført fra 2010 frem til åbningen af museet i juni 2011.

Hasløv & Kjærsgaard har som totalrådgiver udarbejdet helhedsplan med forslag til infrastruktur og bygninger og til ”den historiske vej” med leg, oplevelser og rekreative udfordringer med veje og broer som temaer. Ifm. realisering af etape 1 har Hasløv & Kjærsgaard fungeret som bygherrerådgiver og forestået projektforslag, udbud i totalentreprise og bygherretilsyn, møder og afleveringsforretning.

Det fuldt udbyggede museum indeholder bl.a. udstillingsrum, skoletjeneste og rum til digital fremstilling og indlæring. Overalt under museumsrundturen – både ude og inde – vil der være fokus på oplevelser og læring.