Udvikling af koncept og design for lystbådehavn med mange anvendelsesmuligheder, udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Udarbejdelse af visualiseringer af påvirkningen på kystlandskabet, herunder natvisualiseringer. Som led i en mangeårig kommunal/regional satsning på turisme skal planen sætte fokus på udvikling af et maritimt turistområde.

Lokalplan og VVM-redegørelse er udarbejdet i samarbejde med Lolland Kommune og Kystdirektoratet.