Forslag til vision for hvordan Nykøbing, Højby og Rørvig kan udvikle turismen yderligere. Forslag til fyrtårne for turismen i de enkelte byer samt forslag til samarbejder for at udvikle helårsturismen, hvor byerne hver for sig og i samspil kan skabe dynamik.

Opgaven giver et bud på, hvordan visionen kan udvikle byerne med nye fyrtårne, der gør dem synlige og attraktive hele året.