Det er en stor anerkendelse til et meget simpelt og billigt design, der kan sikre os mod kloakvand i kælderen – og dermed spare samfundet for store udgifter til oprydning og erstatning. Ventilen kan let monteres på nedløbsrør, hvor den leder regnvand uden om kloakken under skybrud. Skybrudsventilen er opfundet af Cathrine Leth fra Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med Poul Erik Christensen fra VTI. Ventilen produceres af Plastmo.