Projekt og realisering for omdannelse af affaldsdepot til park og rekreativt område i samarbejde med COWI. Depotet er beliggende tæt på store boligområder, og kommer til at fungere som et nyt rekreativt areal med tilbud til brugere i alle aldre.