Designmanualen er en videreudvikling og designmæssig præcisering af Masterplan for Tovværks- og idrætsparkområdet i Esbjerg, og definerer den overordnede designlinje for den fremtidige udformning af området. Designmanualen skal sikre en fælles identitet og en visuel sammenhæng i området, selvom arealer og bygninger anlægges over en længere årrække af flere forskellige aktører.

Designmanualen fastlægger de overordnede retningslinjer for udformning og indretning af veje, stier, parker og byrum mht. belægning, belysning, beplantning, skiltning og byinventar mv.

Designmanualens retningslinjer suppleres af en række vejledende eksempler på udformning af byrum samt referencer, der lever op til manualens retningslinjer. Retningslinjerne er ikke bindende for områdets fremtidige design.

Designmanualen er udført i to etaper – en designmanual for Tovværksområdet og efterfølgende en samlet manual, der inkluderer hele masterplanens område.