Foto-/videooptagelser fra luften med drone udført i professionel kvalitet giver helt nye muligheder for præsentation af opgaver.

Vi er godkendt som droneoperatør af Trafikstyrelsen og lovmæssigt forsikret i henhold til gældende EU regler.

Tegnestuens speciale er 3D-computervisualiseringer kombineret med realfotos, hvor det kræves, at standpunkter, billedvinkler og betragtningsafstande kan dokumenteres.

Visualiseringer og illustrationer udføres både som delydelse til tegnestuens øvrige opgaver og som rene visualiseringsopgaver.