Esbjerg Strand er en helt ny bydel nord for Esbjerg Havn i krydsfeltet mellem byen, havet og kystnaturen. Projektet samler byens mange maritime fritidsaktiviteter – lystbådehavn, en træskibshavn, og et nyt Esbjerg Kunstmuseum i tæt kontakt til havet og naturen.

Den nye bydel skal genskabe kontakten mellem byen og havet, og indgår i en samlet strategi der skal opruste Esbjerg i konkurrencen om at tiltrække borgere og virksomheder.

Esbjerg Strand omfatter et samlet etageareal på ca. 200.000 m², en lystbådehavn med 300-400 bådpladser, lods- og redningstjeneste, badestrand, lystfiskermole, havnebad, kajer og byrum, hvor byens borgere kan komme helt tæt på vandet. Bydelen bliver med sin meget tætte og høje bebyggelse et nyt vartegn for Esbjerg.

Den nye bydel indgår i klima- og kystsikringen af Esbjerg. Hele havneanlægget er omgivet af et 5 meter højt dige, der, udover at beskytte Esbjerg Strand, skal sikre baglandet mod fremtidige oversvømmelser. Der er adgang til havnen gennem en højvandssluse, der lukkes, når der varsles høj vandstand. Slusen sikrer samtidig, at Esbjerg Strand på trods af de store tidevandsforskelle kan anlægges med kajer og bådebroer i tæt kontakt til vandet.

Esbjerg Strand er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og de mange foreninger, museer, skoler og erhverv, der har tilknytning til havet og havnen.

Hasløv & Kjærsgaard har bistået Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune med borgerdialog, idé- og projektudvikling. Herudover har tegnestuen udarbejdet VVM og Miljøvurdering i samarbejde med en række fagspecialister.

Projektet er under realisering med tegnestuen som projekterende arkitekt.