Udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa.

I forlængelse af ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by” fra 2009 og plan for ”Ny promenade i Aabenraa” fra 2010 har Hasløv & Kjærsgaard i samarbejde med Grontmij udarbejdet en udviklingsplan for erhvervshavnen i Aabenraa, med et fremtidsperspektiv på 25 år.

Formålet med planen er at belyse erhvervshavnens forventede behov for fremtidige udvidelser og samtidig undersøge hvilke ikke-havnerelaterede områder, der kan afstås til andre bymæssige formål.

Udviklingsplanen peger på en opfyldning af Sydhavnen i Aabenraa samt en evt. udvidelse af Sønderjyllandskaj mod syd. De fritidsbaserede havneaktiviteter fra Sydhavnen foreslås genhuset i en ny byhavn, og området ved Kilen og Nyhavn frigøres til bymæssig udvikling.

Under arbejdet med udviklingsplanen offentliggjorde DONG planerne om afvikling af Enstedværket, hvilket førte til en analyse af muligheden for en flytning af dele af eller hele erhvervshavnen samt en anbefaling om i kommunen at arbejde videre med denne mulighed.