Projektet omfatter masterplan med volumenstudier for nyt havneområde, der binder byen og havnen sammen. Forslaget omfatter forslag til ny infrastruktur, herunder vejanlæg, promenader, erhvervsbyggeri, kulturbyggeri, lystbådehavn og rekreative faciliteter. Som en del af opgaven er anlæg og byggeri placeret under hensyntagen til opfyldelse af støj og miljøkrav.

Opgaven omfatter derudover forslag til placering, volumenstudier og skitsering af nyt kunstmuseum på del af det tidligere havneareal.