Hasløv & Kjærsgaard præsenterede mandag planerne for en helt ny bydel i Esbjerg ved et borgermøde for byens maritime foreninger og virksomheder.

Esbjerg Strand ligger nord for Esbjerg Havn, i krydsfeltet mellem byen, havet og kystnaturen. Projektet samler alle byens mange maritime fritidsaktiviteter, – lystbådehavn, en træskibshavn og et nyt Esbjerg Kunstmuseum i tæt kontakt til havet og naturen.

Den nye bydel opføres omkring en stor ny lagune med plads til lystbådehavn og vandsport. Bydelen ligger ved den nordlige ankomst til byen, og bliver med sin meget tætte og høje bebyggelse et nyt vartegn for Esbjerg.

Den nye bydel skal genskabe kontakten mellem byen og havet, og projektet er en del af en samlet strategi, der skal opruste Esbjerg i den stadig større konkurrence om at tiltrække borgere og virksomheder.

Esbjerg Strand planlægges anlagt i tre etaper og vil, når projektet er fuldt udbygget, omfatte et samlet etageareal på ca. 200.000 m², en lystbådehavn med 300-400 bådpladser, lods- og redningstjeneste, anløbskaj for bl.a. Kongeskibet, badestrand, lystfiskermole, havnebad, helt nye byrum og mødesteder, hvor byens borgere kan komme helt tæt på vandet.

Den nye bydel indgår i klima- og kystsikringen af Esbjerg. Hele havneanlægget er omgivet af et 5 meter højt dige, der, udover at beskytte Esbjerg Strand, skal sikre baglandet mod fremtidige oversvømmelser. Der er adgang til den nye havn gennem en højvandssluse, som lukkes, når der varsles høj vandstand. Slusen sikrer samtidig, at den nye havn på trods af de store tidevandsforskelle i Esbjerg kan anlægges med kajer og bådebroer i tæt kontakt til vandet.

Esbjerg Strand er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og de mange foreninger, museer, skoler og erhverv, der har tilknytning til havet og havnen.

Hasløv & Kjærsgaard har bistået Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune med interview med interessenter, borgerdialog, idé- og projektudvikling. Herudover har tegnestuen udarbejdet VVM og Miljøvurdering i samarbejde med en række fagspecialister.