Skybrudsventilen er et nyt og meget billigt produkt, som aflaster kloaksystemet under skybrud.

Skybrudsventilen monteres direkte på nedløbsrøret. Inde i ventilen er en simpel mekanik, der udløses af regnens intensitet. Ventilen kan reguleres afhængigt af, hvor ofte regnvandet ønskes koblet fra kloakken.

Skybrudsventilen testes i øjeblikket af Tårnby Forsyning. Ved testen i Tårnby har det vist sig, at ca. 75 % af nedløbsrørene er egnede til montering af ventilen. Samlet set vil ca. 55 % af tagarealet i testområdet være afkoblet fra kloaksystemet under skybrud. Det vil betyde en markant aflastning af kloaksystemet under skybrud.

Lokalt forventes det, at Skybrudsventilen sikrer de enkelte huse mod opstigende kloakvand i kældre under skybrud. Den reelle effekt i kloaksystemet vil vise sig efter måling af sommerens regn i 2016.

Skybrudsventilen forventes at være en effektiv, enkel og billig løsning til decentrale skybrudsafkoblinger, som vil spare samfundet for rigtig store udgifter til etablering af nye kloaker og store forsinkelsesbassiner.

Skybrudsventilen er opfundet og patenteret af Cathrine Leth fra Hasløv & Kjærsgaard sammen med Poul Erik Christensen fra VTI.

Plastmo A/S står for test, produktion og markedsføring.

Skybrudsventilen forventes på markedet i løbet af 2016.

Testteam: Teknologisk Institut, Rørcenteret, Thomas Aabling, Lars Voss og Hasløv & Kjærsgaard.