Udarbejdelse af forslag til landskabsprojekt og disposition for landanlæg og linjeføring for motorvej og jernbane i forbindelse med etablering af broforbindelse mellem Danmark og Tyskland. Desunden forslag til omlægning af vejanlæg og infrastruktur omkring Rødby, fx vejgennemføringer, tunneller, vejomlægninger, tilkørsler og kystprofil.

Arbejdet har omfattet landskabskarakteranalyser, analyser af linjeføringer, placering af toldanlæg, besøgscenter, tankstation, jernbanestation mv. Desuden placering af til- og frakørsler samt føringer af tværgående veje, stier og landskabstræk.