Forslag til masterplan for Gedser By og Odde med fokus på udvikling af erhverv og turisme. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede område med alternative skitser med afsæt i lokalområdets potentiale. Arbejdet med helhedsplanen har indeholdt et betydeligt omfang af borgerinddragelse med udarbejdelse af hvidbog, borgermøder, interview og temamøder med det politiske niveau samt embedsmænd. I forbindelse med helhedsplanen er der udarbejdet en tids- og etapeplan samt et økonomioverslag for gennemførelsen af den samlede plan.

Helhedsplanen blev vedtaget september 2010. Efterfølgende er der udarbejdet en havnerapport, hvor særlige indsatsomåder for at fremme turismetiltag i forhold til tilgængelighed og synlighed i forbindelse med ankomst og rejsen videre sammen med de kulturhistoriske bygninger på havnearealet har indgået som tema. Projektet indgik som en del af Interregprojektet Interface.

Målet er at gøre Gedser investorparat gennem drøftelser med interessenter og ildsjæle, udvikling af naturområder for turisme, inddragelse/mageskifte af arealer til rekreative og kulturelle formål, bl.a. udvikling af bypark, ny lystbådhavn, strand, byggeri, museum, terminal for Scandlines samt outletfunktioner mv.