Greve Byråds vision for Greve Strand er et område, hvor naturindhold, rekreation og lokalt ejerskab til naturen går hånd i hånd. Der er et ønske om at styrke den naturmæssige og rekreative kvalitet af kommunens strande, herunder Greve Strand, som en vigtig del af kommunens net af grønne områder.
Projektet var organiseret omkring et indledende borgermøde/strandvandring i Granhaugen i foråret 2012 med henblik på at indhente ideer og forslag til et idékatalog for Greve Strand. Borgermødet blev gennemført med en gåtur i mindre grupper i området samt en afsluttende plenumdebat.

Idékataloget for Greve indeholder beskrivelse af borgerinddragelsen, strukturplan for området og idékatalog med en række konkrete ideer.