Opgaven er udbudt som totalrådgivning for forundersøgelser og projektering af genåbning af Grøndals Å. Opgaven løses i samarbejde med Orbicon.

Fase 1, 2 og 3 er gennemført med referencer til fremtidigt udtryk, landskabsanalyse og dispositionsplan for Grøndals Å.

Dispositionsplanen indeholder beskrivelse af forudsætningerne (målsætninger, teknisk og i forhold til udviklingsplan for området), principperne i det fremtidige landskabsarkitektoniske udtryk, gennemgang af forslaget for de enkelte landskabsrum og en økonomisk vurdering af forslaget.