3D model af nyt havneprojekt, udviklet i samarbejde med bygherren og efterfølgende visualiseret fra forskellige standpunkter. Endvidere er der udført filmsekvenser af projektet.
Visualiseringer af det eksisterende landskab med forslag til det nye havneprojekt er udført ud fra digitalt grundmateriale samt ved drapering af ortofoto over en digital højdemodel.
I visualiseringen indgår bygningsvolumener, infrastruktur, oplagsplads med udstyr, landskab og skib.