Forslag til omdannelse af eksisterende P-arealer til et attraktivt byrum med underjordisk P-anlæg, legeopholdsareal, ny trafikstruktur samt tryghedskabende belysningsforslag.

Forslaget tager udgangspunkt i nye og anderledes byrumsindretninger såsom parkour, boldaktivitet, optræden og interaktive tilbud, særligt til børn og unge.