Grundejerne Bestemmer – Byerne og det stigende havvand

Juelsminde har modtaget tilsagn på næsten 38 mio. kr. til kyst- og højvandssikring af byen. Ca. 1400 borgeres boliger og virksomheder vil blive sikret mod en såkaldt 100 års hændelse i 2073. Det svarer til, at der skal kunne håndteres stormfloder med en vandstand på op mod 2,25m over det nuværende havniveau.

Hasløv & Kjærsgaard er rådgiver på projektet. Først gennem en projektfase – ’Grundejerne bestemmer’ – som er et skitseprojekt, som viser hvordan højvandsikring og udviklingen af Juelsminde kan gå hånd i hånd. I projektet er der lagt vægt på borgerinddragelse og det er udviklet gennem borgermøder og workshop hvor skitseforslaget blev udviklet og tilpasset grundejerne ønsker. Til havnen i Juelsminde har projektet udviklet en utraditionel stormport, som med nye teknologier viser hvordan fremtidens stormport kan udformes. Den vil blive et ikon for den levende havneby. Med udgangspunkt i ’Grundejerne bestemmer’, er projektet til kyst- og højvandssikring blevet videreudviklet i samarbejde med NIRAS.