I samarbejde med NIRAS og DHI har Hasløv & Kjærsgaard vundet udbud om ’Nordkystens Fremtid’.  Vores team skal skabe en sammenhængende kystbeskyttelse på Nordsjællandske kyststrækning.

Udbuddet er resultatet af et tværkommunalt samarbejde mellem Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommune. Hasløv & Kjærsgaard har været rådgivere i denne samarbejdsproces og udarbejdet strategi for kystbeskyttelse af nordkysten. Dette arbejde er sammenfattet i rapporten ’Nordkysten fremtid’.

I vores strategi for kystbeskyttelse skitseres en helhedsorienteret strategi for kystsikring og nytænkning af hvordan man skaber en sammenhængende fortælling for området med naturprægede kulturmiljøer, kvalitetsfulde turistoplevelser, rekreative muligheder og en bæredygtig kystudvikling.

Fokus ligger især på de enkelte strande, strækningens kysttekniske problemer og hvorledes dens kvaliteter og udfordringer kan udvikles i et helhedsorienteret perspektiv, som tilgodeser kystlandskabets natur, rekreative værdier og kystbeskyttelse. Projektet omfatter en strækning på ca. 55 km ~ et areal på ca. 1.500 ha.

I Rapporten ’Nordkystens Fremtid’ gives bl.a. anbefalinger til naturgenopretning af kysten gennem nogle udvalgte case-strækninger, herunder strækningen fra Heatherhill til Orebjerg-renden i Rågeleje. Projektet er rigt illustreret med flyoptagelser, illustrative skitser, plantegninger og diagrammer.