I forbindelse med Norfors’ affaldssortering, skal der etableres en driftshal på Toelt Losseplads til omlastning. Hallen skal stå klar i 2019. I denne forbindelse skal Norfors ansøge om en ”Landzonetilladelse”, der kan muliggøre dette. Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for beplantningsregistrering, beplantningsprincip, planteliste og visualiseringer, og har, i samarbejde med rådgivende ingeniør COWI, stået for:

• Projektering af ny vold med afskærmende foranstaltninger for naboer.
• Projektering af to nye søer med vandspejl på mindst 2.000 m².