Skitseforslag til udformning af nyt trafikknudepunkt i forbindelse med høringen vedr. ny linjeføring i forbindelse med fast forbindelse over Femern. Skitsen omfatter forslag til ny jernbanestation ved Eskilstrup, som vil kunne udgøre et nyt transportknudepunkt for hele Lolland-Falster og opland (Sydsjælland) på 125.000-140.000.

I dette punkt vil en fremtidig højhastighedstoglinje langs motorvejen krydse den eksisterende regionalbane (alternativt kan en forlængelse af Lollandsbanen spille en central rolle for at sikre lokale forbindelser til Nakskov, Maribo og Vordingborg).
Jernbanestationen skal desuden understøtte en ny visionær erhvervspark ved Eskilstrup.