Udarbejdelse af forslag til helhedsplan for modernisering og udvikling af et velbeliggende og velplanlagt industrikvarter fra 1960´erne. Planen sigter på en gradvis omdannelse og fortætning af den østlige del af området med et udvidet centerområde og en letbanestation på Ring 3, mens den vestlige del omdannes til et boligområde. Området fastholdes som et grønt erhvervsområde med en høj arkitektonisk og landskabelig kvalitet.