Hasløv & Kjærsgaard skal i samarbejde med Odsherred Kommune udvikle en helhedsplan for Odden Havn og Havnebyen.

Helhedsplanen skal sikre bedre rammer og vilkår for byens borgere, erhvervsdrivende og mange ildsjæle, og tager udgangspunkt i en omfattende borgerinddragelsesproces, som tegnestuen tidligere har gennemført for kommunen.

Helhedsplanen skal se på det helt specielle kulturmiljø, som havnen gemmer på, analysere hvordan byen og havnen kan bindes sammen og hvordan havnen indgår i landskabet og kyststrækningen.

Som en del af arbejdet indgår også afholdelse af en workshop, hvor de fælles ideer skal afprøves og udvikles.