Hasløv & Kjærsgaard skal for Assens Kommune udarbejde en plan for klimasikring af Assens Havn.

Planen skal sikre, at klimatilpasning ikke kun er en ‘teknisk’ løsning, men en mulighed for at sikre en kvalitativ udvikling i området med attraktive byrum og mødesteder, som skaber funktionsmæssige symbioser og tiltrækker fremtidige investeringer til området.

Ud over en strategi for klimasikring og cost-benefit analyse for udvikling af havnens mange forskellige områder og udfordringer skal planen indeholde et idékatalog med løsningsforslag til konkret udformning af kajer og byrum.

Vi ser frem til et spændende udviklingsarbejde i samarbejde med kommunen og havnens mange interessenter, og ikke mindst arbejdet med de mange meget forskellige erhverv, turistattraktioner, lokalbefolkningens rekreative liv, byens særlige kulturhistorie og mange naturværdier.