Udarbejdelse af masterplan for det samlede glasvæk og den omkringliggende industri- og boligbebyggelse.

Planen har omfattet etablering af en ny struktur med 210 boliger, turismerelaterede aktiviteter såsom museum, administration, turistrundvisning, microbryggeri, cafeer og park.

Planen har omfattet registrering af bevaringsværdige bygninger, forslag til placering af nye bygninger, adgangsforhold for gående og kørende, herunder trafikseparering i forhold til den tunge industri.

Efterfølgende udarbejdelse af lokalplan.