Toiletbygningerne på nordre mole ønskes fornyet for en bedre servicering af havnens brugere, herunder sejlere, promenerende og gæster på den nærliggende strand. Med ny udformning og detailplacering vil den nye bygning på nordre mole servicere de forskellige brugere mere fleksibelt, og samtidig blive en spændende destination for udsigt og rekreation i området.

Den nye bygning indeholder servicefunktioner som toiletter, baderum, familierum (bad og toilet til flere brugere af gangen) og forskellige rekreative aspekter, herunder en udsigtsterrasse. Bygningen er åben for både offentligheden og havnens brugere i forskellige afsnit, som kan tilpasses sæson og efterspørgsel. Bygningen indeholder handicaptilgængeligt toilet, som overholder bygningsreglementet.

Udformningen af den nye bygning tager udgangspunkt i og hensyn til sigtelinjer mod Kronborg og udsigten til Øresund. Bygningen vil styrke stedets kvaliteter og understreger det særlige ved kystnaturen og sundet. Den vil rumme aktiviteter knyttet til både stranden og lystbådehavnen, og derved opfylde både rekreative og funktionelle hensyn.